„Pewien mężczyzna wyszedł na brzeg oceanu i zobaczył, że przypływ wyrzucił na piasek tysiące meduz.
W oddali dostrzegł starego człowieka, który podnosił meduzy i wrzucał je do wody.
Podszedł do niego i zapytał: - Po co marnujesz czas?
Jest tak ich wiele, że nawet jeśli uratujesz kilka, twój wysiłek nie ma żadnego znaczenia.
Stary człowiek wziął trzy meduzy i wrzucił je, jedna po drugiej z powrotem do morza.
No cóż – powiedział – te trzy dzisiaj nie umrą. Dla nich to ma znaczenie.”

Abakus – czworokątna płytka wspierająca sklepienie.

Stowarzyszenie Samopomocowe „Abakus” zostało zarejestrowane w 1995r.
Początki funkcjonowania Stowarzyszenia Abakus opierały się na inicjatywie pojedynczych osób, wówczas jeszcze nie reprezentujących żadnego stowarzyszenia.
W oparciu o obserwację i doświadczenia z kontaktach z więźniami zrodziła się potrzeba pracy edukacyjno – terapeutycznej z zakresie uzależnień. Bodźcem sprzyjającym idei stowarzyszenia stał się czteroletni kontakt jego twórców z ludźmi osadzonymi, przebywającymi w zakładach karnych i aresztach śledczych. Powstała również inicjatywa stworzenia hostelu dla mężczyzn wychodzących z zakładów karnych, którzy nie mają gdzie mieszkać.

Prowadzimy zajęcia dla uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych
W Areszcie Śledczym w Łodzi, Zakładzie Karnym NR 1 i NR 2 w Łodzi, Garbalinie, Łowiczu i Sieradzu.

Stowarzyszenie ABAKUS oferuje samorealizowanie się poprzez uczestnictwo w grupach terapeutycznych i samopomocowych.

Skontaktuj się z nami
U nas uzyskasz pomoc i wsparcie

W naszym Stowarzyszeniu spotykają się grupy:

  • dla osób uzależnionych od alkoholu

  • dla współuzależnionych członków rodzin

  • dla dzieci alkoholików

  • dla osób opuszczających zakłady karne

  • dla osób doznających przemocy

Zajęcia odbywają się w warunkach zapewniających pełna dyskrecję, w atmosferze zaufania i zrozumienia.

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym
 jest własnością Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego
 Copyright © 2015 --- All Rights Reserved